چشم انداز سازمانی

شرکت دمافین به عنوان سازنده ای سرآمد و ثابت قدم در عمل به الزامات استانداردهای بین المللی و با بکار گیری تکنولوژی و دانش روز دنیا در طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات ثابت صنعتی و پکیج های فرآیندی در قالب پروژه های EPC کشور با رعایت تعهدات ایمنی، زیست محیطی و تمرکز بر ایجاد منافع پایدار جهت تمامی ذینفعان خود شناخته شده تا این مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان موجب انتخاب این شرکت به عنوان پیمانکار برتر گردد.