ماموریت

شرکت دمافین با هدف بومی سازی تجهیزات مورد نیاز در صنایع کشور از طریق توسعه دانش فنی، مهندسی و یا انتقال تکنولوژی با ایجاد اشتغال در سطح ملی در زمینه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات ثابت صنعتی نظیر انواع مبدلهای حرارتی، کولرهای هوایی، راکتورها، مخازن تحت فشار، کوره­ها، بویلرها و با به کارگیری دانش،تکنولوژی روز و سرمایه انسانی سرآمد، با تمرکز بر ایجاد کیفیت، تامین پایدار، تحویل به موقع، انعطاف پذیری نسبت به تغییرات، نیازهای مشتریان و خلق ارزش افزوده جهت تمامی ذینفعان خود در کشور فعالیت می نماید.